Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 3 Mart 2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6114 sayılı Kanunla kurulan bir vakıf üniversitesidir.

Üniversitemiz Türkçe lisans programlarında dersler, Türkçe; asgari yüzde otuzluk kısmı İngilizce olan programlarda Türkçe ve İngilizce karma; İngilizce olan programlarda ise senato kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun onayı ile İngilizce olarak verilmektedir.

Üniversiteye Giriş Bursu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Programı ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin “Burslu” programlarına yerleştirilen öğrencilere karşılıksız olarak verilir. Bu burs, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı da dâhil olmak üzere normal öğrenim süresi için geçerlidir. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 10 uncu maddede yer alan nedenler dışında bu bursun normal öğrenim süresince hiçbir şekilde kesilmeyeceğini ve not ortalaması veya sınıf-ders geçme gibi konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt etmektedir. Üniversiteye Giriş Bursu, sadece burs oranı kadar öğrenim ücretini kapsamakta olup Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümünde uçuş eğitimi ücreti ile tüm programlarda barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır.

LYS Onur Bursu
Yükseköğretim Programı ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin “Tam Burslu” programlarına yerleştirilen öğrencilerden LYS yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde ilk 1.000 arasında yer alan öğrencilere verilir.
LYS Onur Bursu, akademik yıl boyunca dokuz ay süreyle verilen aylık nakit desteğini kapsar. Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı için Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Üniversite internet sayfasında ilan edilir.
LYS Onur Bursu karşılıksızdır ve öğrencinin kayıt dondurduğu veya kayıt yenilemediği yarıyıllarda dondurulur.
Yılsonu genel not ortalaması dört üzerinden üçün (3,00/4,00) altına düşen öğrencinin LYS Onur Bursu, yılsonu ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar ödenmez.

Bilim Bursu
TÜBİTAK tarafından tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki Üniversitemiz burslu programlarına kontenjan dışı ÖSYM’ce sınavsız yerleştirilen öğrencilere verilir.
Bilim Bursu, akademik yıl boyunca dokuz ay süreyle verilen aylık nakit desteğini kapsar. Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı için Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Üniversite internet sayfasında ilan edilir.
Bilim Bursu karşılıksızdır ve öğrencinin kayıt dondurduğu veya kayıt yenilemediği yarıyıllarda dondurulur.
Yılsonu genel not ortalaması dört üzerinden üçün (3,00/4,00) altına düşen öğrencinin Bilim Bursu, yılsonu ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar ödenmez.

Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu
Yükseköğretim Programı ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin “Tam Burslu” dışındaki diğer programlarına yerleştirilen öğrencilerden, terör nedeniyle şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu çocuklarına, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sayıda öğrenciye, %25 oranında Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu verilir. İlgili eğitim-öğretim yılında kontenjan verilmesi durumunda, verilecek bursa ilişkin başvuru tarihi ve başvuru esasları Üniversite internet sayfasında ilan edilir. Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz. Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu, sadece burs oranı kadar öğrenim ücretini kapsamakta olup, Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümünde uçuş eğitimi ücreti ile tüm programlarda barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Bursu
Yükseköğretim Programı ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin “Tam Burslu” dışındaki diğer programlarına yerleştirilen öğrencilerden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda yetişen bakım ve koruma altındaki başarılı çocuklara, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sayıda öğrenciye, %25 oranında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Bursu verilir. İlgili eğitim-öğretim yılında kontenjan verilmesi durumunda, verilecek bursa ilişkin başvuru tarihi ve başvuru esasları Üniversite internet sayfasında ilan edilir. Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Bursu, sadece burs oranı kadar öğrenim ücretini kapsamakta olup, Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümünde uçuş eğitimi ücreti ile tüm programlarda barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır.

Bursun Kesilmesi
Yukarıda belirtilen bursları alan öğrencilerden;

 1. Üniversite içinde başka bir bölüme yatay geçiş yapan öğrencilerin,
 2. “Uyarma” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alan öğrencilerin,
 3. Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin (Üniversiteye Giriş Bursu için; Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında normal öğrenim süresi 1 (bir) yıl olup, bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin bursları, başarılı olana kadar geçen süre için kesilir. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olarak bölüme geçen öğrencilere bu burs, kalan normal öğrenim süresi için tekrar verilir.), bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

Akademik Başarı Bursu
Bursun Verilmesi
Üniversitemizin “Tam Burslu” programları dışında öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerine, bir akademik yılsonundaki genel not ortalamalarına göre izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız olarak verilir. Akademik Başarı Bursu, sadece burs oranı kadar öğrenim ücretini kapsamakta olup Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümünde uçuş eğitimi ücreti ile tüm programlarda barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır.
Akademik genel not ortalaması 3,50 – 4,00 arasında olan ve bölüm/programların sınıf sıralamasında ilk 3’e giren (Akademik genel not ortalamalarının aynı olması sebebiyle ilk 3’e giren öğrenci sayısı 3’ten fazla ise, öğrencilerin LYS yerleştirme puanları yüksekten düşüğe doğru sıralanır ve ilk 3’e giren öğrenciler tespit edilir) öğrencilerden; 1 inci olana % 50, 2 nci ve 3 üncü olana ise % 25 akademik başarı bursu verilir.
Öğrenci İşleri Müdürlüğü her akademik yılın başında kayıtlardan uygun bir süre önce Akademik Başarı Bursundan yararlanabilecek durumdaki öğrencileri bir liste halinde Rektörlüğe önerir. Rektörlükçe onaylanan liste Mütevelli Heyet onayıyla kesinleşir ve kayıtlardan önce Üniversite internet sayfasında ilan edilir.

Bursun Verilmeyeceği Durumlar
Akademik Başarı Bursu;
a)   Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okumakta olan öğrencilere,
b)   Fakültelerde/Meslek Yüksekokullarda birinci sınıfı okumakta olan öğrencilere,
c)   Güz ve bahar yarıyıllarında tam zamanlı okumayan öğrencilere,
d)   Bulunduğu sınıf itibari ile ilgili bölüm müfredatında yer alan derslerin tamamını almayan veya kaldığı
dersi bulunan öğrencilere,
e)   “Uyarma” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alan öğrencilere,
f)    Normal öğrenim süresini aşan öğrencilere verilmez.

Burs ve İndirimlerin Uygulanması
Bu Yönerge çerçevesinde öğrenim ücreti konusunda birden fazla maddeye göre burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca kapsam olarak en yüksek ikisinden yararlanır.

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans programlarına:
•         Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile,
•         Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile,
•         Yatay Geçiş ile,
•         Yurtdışından Öğrenci Kabulü ile
öğrenci alınmaktadır.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin bilgiler paylaşıma hazırlanmaktadır.

Üniversitemiz Ankara ve İzmir Meslek Yüksekokullarında bulunan programlar haricinde, İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır.

İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri Hafta içi her gün saat   09:00-15:30 arasında Üniversitemiz Akköprü Kampüsü’nde öğrenim görecektir. ( İstanbul Cad. Elif Sok No:4 İskitler / ANKARA)
Ulaşım bilgisi: Yerleşkemize ulaşım;
METRO ile: “Atatürk Kültür Merkezi” ve “AKKÖPRÜ” duraklarına 10 dakika yürüme mesafesindedir.
EGO ile: 178-3, 409, 527-2, 563-3 Numaralı EGO otobüsleri ile “Tesviyeciler  Durağı ”na
106,107,369,504,504-2,505,505-2,508,508-1,508-3,510,510-2,510-3,514,514-2,514-3,515520,520-3,523,525,525-2,527-1, 533,535,536,540,540-2,557,560-3,563-3,565 Numaralı EGO otobüsleri ile  “Atatürk Kültür Merkezi Durağı” na 5 dakika yürüme mesafesindedir.

Aşağıdaki öğrenciler İngilizce Düzey Belirleme Sınavı ve THKU Yeterlik Sınavı’ndan muaftır:
(a) İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, İngilizce eğitim verilen ortaöğretim kurumları veya yükseköğretim kurumlarının birinde eğitiminin en az son üç yılını tamamlayanlar,
(b) Aşağıdaki tabloda belirtilen İngilizce sınav sonuç belgesine ve puanına sahip olan öğrenciler:
Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar

THKU YETERLİK SINAVITOEFL-IBT*TOEFL-ITP**PTE AcademicPTE General  YDS /e-YDS
606150046Level 255

*Yalnızca Üniversitelerden ve Türk Amerikan Derneğinden alınan TOEFL-IBT sınav sonuç belgeleri geçerlidir.
**Yalnızca Türk Hava Kurumu Üniversitesinde yapılan TOEFL-ITP sınav sonuçları geçerlidir.
Bu kapsama giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinde belirtildiği üzere sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi gerekmektedir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan yönetmelik ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilir.

Yatay geçiş başvuruları, görevlendirilen komisyonlar tarafından değerlendirilerek öğrenim gördükleri bölüm/program ve aldıkları dersler dikkate alınmak suretiyle Üniversiteye yatay geçiş yapabilecek öğrenciler belirlenir.

Üniversitemize yatay geçiş  yoluyla  alınacak  öğrencilerin  başvuru  tarihleri  “Kayıt  Kabul  İşlemleri Takvimi” nde belirtilmektedir.

Yurt Dışından Yatay Geçiş:
Türk Hava Kurumu Üniversitesi diploma programlarına yurt dışından yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Adayın yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın, ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından tanınması gerekir.
 2. Adayın yurt dışında kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eşdeğerliğinin Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından kabul edilmesi gerekir.
 3. Aday, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Bir yılı aşmamış olmak şartıyla, kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 4. Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az iki yarıyıl en çok beş yarıyıl, ön lisansta en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır.
 5. Adayın, yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına kabulünde Türkiye’de yapılan üniversite yerleştirme sınavları sonucundaki taban puana sahip adaylar, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
 6. Yurt dışı ve KKTC’deki üniversitelerin özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlarında öğrenime başlayan öğrencilerin Türk Hava Kurumu Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş yapmaları mümkün değildir.
 7. Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslere ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır.
 8. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan diploma programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünce eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgelemek ya da Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yeterlik sınavından başarılı olmak zorundadırlar.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru formu ile bir adet fotoğraf,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 3. Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış).
 4. Herhangi bir disiplin cezası almadığını gösterir belge.
 5. Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge.
 6. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile başarı notlarını ve genel not ortalamasını gösterir belge.
 7. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders içeriklerini gösterir belge.
 8. Lise diplomasının fotokopisi. Yurtdışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri.
 9. İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge.
 10. Yurtdışı öğrenci kabul kontenjanı ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi İngilizce programlarında öğrenim görüp, Türkçe programlara geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Türkçe dil yeterliliğini gösterir belge.
 11. Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar için pasaportlarında resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların fotokopisi.
 12. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönme halinde yatay geçiş için başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı.
 13. Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

Kurum içi Yatay Geçiş
Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kurum içinde aynı düzeyde başka bir bölüme/programa geçmesine olanak sağlanır.

Başvurular, görevlendirilen komisyonlar tarafından değerlendirilerek öğrenim gördükleri bölüm/program ve aldıkları dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenen kontenjanlar dâhilinde başka bölüme/programa geçiş yapabilecek öğrenciler belirlenir.

Başvuru Koşulları

 1. Öğrenci, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki bir diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 2. Öğrenci, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az bir yarıyıl en çok dört yarıyıl, ön lisansta bir yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır.
 3. Aynı düzeyde fakat farklı puan türüyle öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş başvurularında, öğrencinin merkezi sınava girip, Üniversiteye kayıt olduğu yıl itibarıyla, yatay geçiş yapmak istediği Türk Hava Kurumu Üniversitesi diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer diploma programlarının o yılki en düşük taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir.
 4. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, üniversite içinde başka bir lisans programına kurum içi yatay geçiş yapabilirler. Ancak diğer lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümüne kurum içi yatay geçiş yapamazlar.
 5. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programına yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 6. Türkçe öğrenim yapılan bir programdan İngilizce öğrenim yapılan bir programa geçiş yapmak isteyen öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünce eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgelemek ya da Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yeterlik sınavından başarılı olmak zorundadırlar.
 7. İlgili fakülte/meslek yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla ek koşullar getirilebilir.

Değerlendirme

 1. Üniversiteye girişte burslu kontenjan dâhilinde yerleşerek öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında hak kazandıkları bu burslardan feragat etmiş sayılırlar. Kontenjan bursu haricinde “Türk Hava Kurumu Üniversitesi Burs Yönergesi”nde belirtilen diğer burs ve indirimlerden yararlanan öğrenciler, geçiş yaptıkları programda da bu haklarından yararlanırlar.
 2. Öğrenciler, geçtikleri programa ait öğretim ücretini öderler.
 3. Kurum içinde bölümler/programlar arasında yapılacak yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde; öncelikle öğrencilerin not ortalamalarına bakılır. Eşitlik halinde, başarısız dersi olmayanlara veya daha az başarısız dersi olanlara öncelik tanınır. Eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin ÖSYS’deki yerleştirme puanına ait başarı sıralaması yüksek olana öncelik verilir.

Kurum içi Yatay Geçiş Başvuru Formu

Başvuru Ücreti İçin
Denizbank Ostim Şubesi TR32 0013 4000 0050 6766 5000 07
(Başvuru yapılan her bölüm için 250 TL yatırılacaktır).

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar:

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 1. Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına),
 2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
 3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına,
 4. Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilecekleri (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),
 5. Öğrencilerin Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine,
 6. İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrencilerin başvuru yapamamasına, (Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim programlarına geçiş için başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS’de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.)
 7. Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanmasına, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tarafından yapılmasına,
 8. Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılmasına (Örneğin; ÖSYS Kılavuzunda Kontenjanı 120 olan bir program için %30 u kadar 36 kontenjan ayrılacak iken, kontenjanı 400 olan bir program için %30’u 120 olmasına rağmen 90 kontenjan ayrılacaktır.)”
 9. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan yükseköğretim programına başvuru yapılan yıldaki ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanının dikkate alınmasına,
 10. “Üniversitelerin ayrıca bir kontenjan ilan etmesinin gerekmediğine başvuruların her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 1 Ağustostan 15 Ağustos dahil alınmasına, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 10’una kadar ilan edilerek kayıtların da Eylül ayının 15 ine kadar bitirilmesine, kaydı yapılan öğrencilerin Eylül ayının sonuna kadar yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna bildirilmesi”,
 11. Söz konusu madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için 8 inci madde uyarınca belirlenen kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılmasına, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydının yapılması,
 12. Ön lisans programlarında ise ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece sınavsız geçiş önceliklerinin dikkate alınmasına, kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adayların da ilgili ÖSYS Puanına bakılarak sıralanmasına,
 13. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağına,
 14. Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabileceğine, M.T.O.K programlarında okuyan öğrencilerin ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceğine,
 15. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerine, bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu önceliklerin dikkate alınmasına, ayrıca, sınavsız geçiş ile yerleşen adayların ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde başvuru yapabileceklerine, (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye osym.gov.tr adresinde yer alan “ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin” yayından ulaşılabilecektir)
 16. Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektiğine,
 17. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacağına,
 18. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,
 19. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerine, ayrıca şartları sağlamaları halinde Ölçme, Seçme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabileceklerine,
 20. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına,
 21. Söz konusu ilkeler uyarınca Vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde öğrencilerin ücretli programlara yatay geçiş yapabileceğine, burs verip vermeme kararının ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olduğuna,

B. BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 
Yükseköğretim kurumlarının planlamaları noktasında zaaf oluşmaması için sadece bahar dönemi için Ek Madde 1 uyarınca öğrenci alınıp alınmayacağının üniversitelerin yetkili kurulları tarafından karara bağlanması ve bahar döneminde öğrenci alacak yükseköğretim kurumlarının işlemleri aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütmesi uygun görülmüştür.

 1. Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına),
 2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
 3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına,
 4. Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilecekleri (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),
 5. Öğrencilerin Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, (ilgili dönem başvurularından önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine,
 6. İlgili yılın ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrencilerin de bahar dönemi için başvuru yapabileceklerine,
 7. Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanmasına, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tarafından yapılmasına,
 8. Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılmasına,
 9. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan yükseköğretim programına ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanının dikkate alınmasına,
 10. Sadece bahar dönemine mahsus olmak üzere Üniversiteler tarafından ayrılan kontenjanların ilan edilmesine, başvuruların ve değerlendirmelerin bahar dönemi için eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yapılmasına,
 11. Söz konusu madde uyarınca başvuran öğrenci sayısının bahar dönemi için yayımlanan kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılmasına, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydının yapılmasına,
 12. Ön lisans programlarında ise ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece sınavsız geçiş önceliklerinin dikkate alınmasına, kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adayların da ilgili ÖSYS Puanına bakılarak sıralanmasına,
 13. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağı,
 14. Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabileceğine, M.T.O.K programlarında okuyan öğrencilerin ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceğine,
 15. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerine, bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu önceliklerin dikkate alınmasına, ayrıca, sınavsız geçiş ile yerleşen adayların ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde başvuru yapabileceklerine, (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye osym.gov.tr adresinde yer alan “ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin” yayından ulaşılabilecektir)
 16. Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektiğine,
 17. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacağına,
 18. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,
 19. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerine,
 20. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına,
 21. Söz konusu ilkeler uyarınca Vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde öğrencilerin ücretli programlara yatay geçiş yapabileceğine, burs verip vermeme kararının ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olduğuna,

GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru formu ile bir adet fotoğraf.
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 3. Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış).
 4. Herhangi bir disiplin cezası almadığını gösterir belge.
 5. Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge.
 6. Not belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren orjinal resmi belge (Onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır).
 7. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders içeriklerini gösterir belge. (Ara sınıflar için)
 8. Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.
 • TC uyruklu öğrencileri için başvuru ücreti 250 TL, Yabancı uyruklu öğrenciler için 150$
 • Başvuru Ücretinin yatıralacağı banka hesabı:
  Denizbank Ostim Şubesi TR32 0013 4000 0050 6766 5000 07
  (Yatırılan başvuru ücreti iade edilmez).

Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kurum içinde aynı düzeyde başka bir bölüme/programa geçmesine olanak sağlanır.

Öğrencilerin Tümleşik Eğitime başlayabilmeleri için bölümlerinde en az iki yarıyıl eğitim almış olmaları zorunludur. Lisans öğrencilerinin; 4.-5. yarıyıllar arasında ve 6.-7. yarıyıllar arasında olmak üzere 2 adet tümleşik eğitim (staj) uygulaması yapmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli olan Tümleşik Eğitim süresi toplam 40 iş günüdür. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için tümleşik eğitim uygulamalarını başarı ile yerine getirmeleri gerekmektedir.

Yaz öğretimi süresi
Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, eğitim süresi sınavlar hariç yedi haftadır. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır. Akademik Takvim Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır.

Yaz öğretimi ücretleri
Yaz öğretimi ücretleri her yıl için Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenmekte ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.

Derslerin tespiti ve açılması
Yaz öğretiminde açılacak ön lisans, lisans ve lisansüstü dersleri, ilgili fakülte/enstitü/yüksekokulun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bahar yarıyıl sonu sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilanını izleyen günlerde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Yaz öğretimi dersleri, tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin yerine geçecek biçimde açılmaz. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılması ve yaz öğretimine ertelenmemesi gerekir.

Yaz öğretiminde ders alma ve dersten çekilme
Yaz öğretimi kayıt işlemleri Senatoca belirlenen tarihler içinde tamamlanır. Bir öğrenci, yaz öğretiminde toplam kredisi 21’i aşmamak üzere ders alabilir.

Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, başarısız olduğu veya notunu yükseltmek istediği dersler ile üst sınıfa ait dersleri de alabilir. Derslerde en son alınan not geçerlidir.

Yaz öğretiminde ders ekleme-bırakma ve geç kayıt işlemi uygulanmaz. Yaz öğretiminde sadece dersten çekilme işlemi uygulanır. Yaz öğretimindeki bir dersin açılması kesinleştiğinde, dersten çekilen öğrencinin ders için ödediği yaz öğretimi ücreti iade edilmez.

Devam zorunluluğu
Yaz öğretiminde, derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Öğrencilerin, teorik derslerin %70′ine, uygulama ve laboratuvarların %80′ine katılmaları zorunludur. Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler o dersten NA notu alır ve başarısız sayılır.

Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümü öğrencileri teorik ve fiili uçuş derslerine %100 devam etmek zorundadır. Bu derslerden Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle olsa bile belirlenen devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenciler, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez.

Öğrencilerin, teorik ve fiili uçuş dersleri dışındaki derslere devam zorunluluğu hususunda, ilk paragraftaki koşullar geçerlidir.

Pilotaj programı Ankara Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümünde uygulanmaktadır ve bu programa kayıt olan öğrenciler Ankara Etimesgut Türkkuşu Kampüsünde öğrenim görürler.

Aday öğrencilerin, 06.06.2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 24. Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen şartları karşılıyor olması gerekmektedir. Söz konusu şartlar aşağıda belirtilmektedir:

PİLOT EĞİTİMİ / PİLOTAJ (lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almak.
2) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Birinci Sınıf Sağlık Sertifikası almak.
3) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

YETKİLİ HASTANELER 
(http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/yetkili_saglik_kuruluslari.pdf)

 • Türk Hava Kurumu Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitemizin gelişmesine paralel olarak esnek bir yapıya sahip olup, üniversitemizin açtığı programlar doğrultusunda, sürekli gelişerek hizmet vermeyi hedeflemektedir.
 • Kurulumunu yeni tamamlayan kütüphane binasında hizmet vermeye başlamıştır. Kütüphanemiz, uluslararası standart olan “AACR2”  kataloglama sistemi ile LC sınıflama sitemini kullanmaktadır. Uluslararası standartlarda hizmet veren bir otomasyon programına sahiptir. Kütüphane içerisindeki tüm işlemler otomasyon programı ile gerçekleştirilmektedir. Kütüphane ANKOS ve TUBİTAK EKUAL veri tabanları konsorsiyumlarına üyedir. Bu konsorsiyumlar çerçevesinde Web of Knowledge, IEEE Xplore, EBSCHO Host,  Ebrary, Wiley Online Library, World e-Book Library Veri tabanlarına üyeliği vardır. Bu veri tabanlarına yerleşke içerisinden her noktadan erişim olmakla birlikte kütüphane proxy sunucusu üzerinden kampus dışı erişimde sağlanmaktadır.
 • ANKOS KİTS kütüphaneler arası ödünç verme sistemine de üye olan kütüphanemiz ILL sistemi ile tüm Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelerle işbirliği sağlayabilmektedir.  Akademisyenlerimizin çevre kütüphanelerden yararlanmasını sağlamak amacı ile ODTU Kütüphanesi ile protokol yapılmıştır.
 • Kütüphane açık raf sistemi ile düzenlenmiş olup kütüphane içerisinde kablolu ve kablosuz internet erişimi mevcuttur.
 • Kütüphane binası içerisinde 3 adet çalışma odası mevcut olup, talep eden öğrencilere hizmet vermektedir.
 • Yıl içerisinde Kütüphanemiz ’de birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir.


Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü

 1. Pilotaj

Fen Bilimleri Enstitüsü

 1. Bilişim Teknolojileri
 2. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği
 3. Elektrik – Elektronik Mühendisliği
 4. Mühendislik Yönetimi
 5. Makina ve Uçak Mühendisliği

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 1. İşletme
 2. Havacılık İşletmeciliği

 • İşletme (Türkçe-İngilizce)
 • Makine-Uçak (Türkçe-İngilizce)

Üniversitemiz tanıtım günleri planlama aşamasındadır.

Türkkuşu Kampüsü
Türkkuşu Kampüsü 06790  Etimesgut/ANKARA
Telefon: 90 444THKU (8458)
Faks: 90 (312) 342 84 60

Akköprü Kampüsü
Büyük Sanayi 1. Cad. Elif Sok. No:4 Akköprü/ANKARA
Telefon: 0 (312) 342 84 59
Faks: 0 (312) 384 14 32

Selçuk Kampüsü
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
Atatürk Mah. Kızılay Cad. No:15  Selçuk/İZMİR
Telefon: 0 (232) 892 16 79 – 0 (232) 892 67 18
Faks: 0 (232) 892 21 79