Fakülteye/yüksekokula ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler; ders ekleme/bırakma süresinin son gününe kadar daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. İlgili bölümce, muaf sayılan derslerin kredisi belirlenir ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunda karara bağlanır. Belirlenen krediler, öğrencinin kazandığı toplam krediye eklenir. Almış olduğu notlar ise, öğrencinin ders dökümünde S harfi ile gösterilir ve muaf olunan dersler için yazılan S notu akademik not ortalamalarına dahil edilmez.