T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Üniversitemiz 2020 YKS Kontenjanları ve Ücret bilgileri tablosu için tıklayınız.