Normal ders ekleme/bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde, danışmanının önerisi, bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu dersten çekilmesine izin verilebilir.

Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılına ait derslerden ve FF, NA veya U notları ile daha önce başarısız olduğu ve tekrarlamak zorunda bulunduğu derslerden çekilemez.

Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere, lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten, ön lisans öğrenimi boyunca en çok bir dersten çekilme izni verilebilir.

Bir dersten çekilme durumunda öğrenci, o dersi ilk açıldığı yarıyılda almak zorundadır.