Normal Öğrenim Süresi Azami Öğrenim Süresi
İngilizce Hazırlık Sınıfı 1 yıl
Ön Lisans Programları (2 yıllık) 2 yıl 4 yıl
Lisans Programları (4 yıllık) 4 yıl 7 yıl
 
 
Hazırlık sınıfında 1 yılda başarılı olamayanlar daha sonraki yıllarda da hazırlık sınıfında eğitime devam edebilirler. Hazırlık sınıfında geçirilen süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Azami süre içinde kayıt yenilemeyenler (ücret ödemeyen ve/veya ders kaydı yapmayan) öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve azami öğrenim süresinden kullanmış sayılırlar.

Öğrenciler; hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans programlarında en fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurmada geçen bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise azami öğrenim süresinden kullanılmış sayılır.

Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Bu öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.