YAZ OKULUNUN AMACI
Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki Yaz Öğretiminin amacı;

 1. Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim ve öğretim kapasitesini artırmak,
 2. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretiminden de yararlanmalarını sağlamak,
 3. Öğrencilerin, güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları ancak başarısız oldukları ve alamadıkları dersleri yaz aylarında açmak suretiyle başarısız öğrencilere imkan sunmak,
 4. Yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede zaman kazandırmak,
 5. Kayıtlı oldukları programları izlemede zaman kazandırmak amacı ile  başarılı öğrencilerin üst sınıfa ait derslerini yaz aylarında alabilmelerine imkan sağlamak,
 6. Diğer üniversitelerin öğrencilerinin, Üniversiteden ders almalarına imkan sağlamak.

YAZ OKULU ÜCRETLERİ
Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programı öğrencileri için kredi başına 400 TL (KDV Dahil)’dir.
Bölümlerinde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, Yaz Öğretiminde toplam kredisi 21’i aşmamak üzere ders alabilir. Her öğrencinin seçeceği derslerin kredisine göre belirlenen ücret, başvuru ve kayıt takviminde belirtilen süreler içinde DenizBank’ın herhangi bir şubesinden öğrenci numarası bildirmek suretiyle yatırılır. Öğrenci Bilgi Sistemi üzerindeki ders kayıt ekranı, Yaz Öğretimi ücretinin ödemesine bağlı olarak açılır. Bu nedenle, on-line ders kayıtlarında sorun yaşanmaması açısından, toplamda alınması planlanan derslerin kredisine göre belirlenen ücretin ilgili Bankaya yatırılması hususunda gereken hassasiyet gösterilmelidir.

YAZ ÖĞRETİMİ DERS KAYDI

 • Bir öğrenci, yaz öğretiminde toplam kredisi 21’i aşmamak üzere ders alabilir.
 • Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, başarısız olduğu veya notunu yükseltmek istediği dersler ile üst sınıfa ait dersleri de alabilir. Derslerde en son alınan not geçerlidir.
 • Yaz öğretimine devam eden öğrencilerin izleyen yarıyılda alacakları derslerin tespitinde, yaz öğretimi sonundaki genel not ortalamaları dikkate alınır ve buna göre tabi oldukları ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
 • Yaz öğretiminde ders ekleme-bırakma ve geç kayıt işlemi  uygulanmaz. Yaz öğretiminde sadece dersten çekilme işlemi uygulanır. Yaz öğretimindeki bir dersin açılması kesinleştiğinde, dersten çekilen öğrencinin ders için ödediği yaz öğretimi ücreti iade edilmez.

YAZ ÖĞRETİMİ DERS DEĞERLENDİRME ESASLARI
Yaz öğretiminde açılan derslerin devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarı değerlendirmesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

ÜNİVERSİTEMİZ YAZ ÖĞRETİMİNDE DERS ALMAK İSTEYEN DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
Üniversitemiz Yaz Öğretiminden diğer üniversitelerde okumakta olan öğrenciler de faydalanabilmektedir.
Diğer üniversitelerden Üniversitemiz Yaz Öğretimine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

 • Dilekçe
 • Yaz Öğretimi Başvuru Formu
 • Yaz okulu ücretinin yatırılmış olduğunu gösterir banka dekontu

DİĞER ÜNİVERSİTELERİN YAZ ÖĞRETİMİNDE DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER
Öğrenciler, Yaz Öğretimi Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul kurulları tarafından uygun görülmek kaydıyla diğer üniversitelerde yaz döneminde açılan dersleri alabilirler. Ancak, bu derslerin ilgili birimlerce açılmamış olması ve alınacak derslerin eşdeğerliliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi ile ilgili işlemler,  Türk Hava KurumuÜniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile  30.04.2013 tarihli ve  28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.