Başarılı Öğrenciler

Yarıyıl akademik not ortalaması ve genel akademik not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılır. Herhangi bir yarıyılda bulunduğu yarıyıldaki tüm dersleri alan ve en az 30 AKTS kredilik dersleri başaran, yarıyıl akademik not ortalaması 3,00- 3,49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi, 3,50 ve daha fazla olan öğrenciler ise yüksek şeref öğrencisi sayılır.

Mezuniyet

Öğrencinin, mezun olabilmesi ve kayıtlı olduğu programa göre ön lisans ya da lisans diploması almaya hak kazanabilmesi için;

  • Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve Tümleşik Eğitim uygulamalarını, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlaması,
  • Programın gerektirdiği en az krediyi alması,
  • En az 2.00 genel akademik not ortalamasını tutturması

gerekir.