Başarı notu; yarıyıl akademik not ortalaması (GPA-Grade Point Average) ve genel akademik not ortalaması (CGPA-Cumulative Grade Point Avarage) ile belirlenir. Bir dersin ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile alınan notun katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir.

Yarıyıl Not Ortalaması (GPA-Grade Point Average)
Yarıyıl akademik not ortalaması (GPA); öğrencinin herhangi yarıyılda aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Hesaplamalarda virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Yan dal ve çift ana dal dersleri yarıyıl akademik not ortalamasında dikkate alınmaz.

Genel Not Ortalaması (CGPA-Cumulative Grade Point Average)
Öğrencinin bütün derslerden aldığı son notlara göre hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Hesaplamalarda virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Yan dal ve çift ana dal dersleri akademik not ortalamasında dikkate alınmaz.