ÖĞRENCİ BELGESİ
 • Öğrenci Belgesi, üniversitemize kayıtlı ve öğrencilik haklarından yararlanan öğrencilerin üniversitemizde öğrenci olduklarını gösteren belgedir.
 • Öğrenci belgesi İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.
 • Öğrenci belgesinde her hangi bir açıklama yapılması isteniyorsa “belge başvuru formu” üzerinde belirtilmelidir.
TRANSKRİPT (NOT DÖKÜM BELGESİ)
 • Öğrencilerin, öğrenimleri süresince almış oldukları dersleri, notları, kredileri ve ağırlıklı genel not ortalamasını yarıyıl bazında gösteren belgedir.
 • Transkript belgesi İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.
HAZIRLIK SINIFI BAŞARI DURUM BELGESİ
 • Hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfı süresince almış oldukları derslerin notlarını ve not ortalamasını gösteren belgedir.
 • Hazırlık sınıfı başarı durum belgesi İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.
ASKERLİK BELGESİ
Lisans (4 yıllık) ve Meslek Yüksekokulu (2 yıllık) Öğrencileri İçin:
 • Üniversitemizde tüm lisans ve Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim gören erkek öğrencilerin askerlik tehir işlemleri, başvurularına gerek olmaksızın doğrudan Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
 • Askerlik tehir işlemleri için öğrencilerimizin başvuruda bulunmasına gerek yoktur.
 • Askerlikle ilgili olarak yoklama çağrısı alan erkek öğrencilerimize ihtiyaç duymaları halinde ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı’na teslim etmek üzere “EK-C2 ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ” düzenlenerek verilmektedir.
DİSİPLİN BELGESİ
 • Öğrencinin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde herhangi bir disiplin cezası alıp almadığını gösteren belgedir.
 • Disiplin belgesi İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.
ÜNİVERSİTENİN EĞİTİM ÖĞRETİM DİLİNİ BELİRTEN BELGE
 • Üniversitenin eğitim dilinin “en az % 30 İngilizce” olduğunu gösterir nitelikteki belgedir.
 • Üniversitenin eğitim öğretim dilini belirten belge İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.
ÖĞRENCİ PASAPORTU İÇİN İZİN BELGESİ
 • Öğrencilerin eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında harçsız öğrenci pasaportu alabilmeleri, pasaportlarının süresini harçsız olarak uzattırabilmeleri ve yurt dışına çıkış harcından muaf tutulabilmeleri için Vergi Dairesi’ne verilmek üzere düzenlenen belgedir.
 • Bu belgeyi almak için öğrencilerimiz bizzat kendileri “Öğrenci Pasaportu İzin Belgesi” ile birlikte yurt dışına eğitim amaçlı gittiklerini gösteren kabul belgesinin aslı ile (faks kabul edilmemektedir) Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.