Kardeş İndirimi

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, %10 kardeş indirimi uygulanır. Kardeş indirimi, sadece burs oranı kadar öğrenim ücretini kapsamakta olup, Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümünde uçuş eğitimi ücreti ile tüm programlarda barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler indirim kapsamı dışındadır.
Kardeş indirimi sadece ön lisans ve lisans eğitimleri için geçerli olup, yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanmaz.
Kardeş indiriminden faydalanan öğrencilerin;

 

  1. Herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda,
  2. “Uyarma” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alması durumunda,
  3. Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin (Kardeş İndirimi için; Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında normal öğrenim süresi 1 (bir) yıl olup, bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin indirimleri, başarılı olana kadar geçen süre için kesilir. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olarak bölüme geçen öğrencilere bu indirim, kalan normal öğrenim süresi için tekrar verilir.)

bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

  1. Ayrıca, akademik genel not ortalaması dört üzerinden iki (2,00/4,00) nin altına düşen öğrencinin Kardeş İndirimi, not ortalaması dört üzerinden iki (2,00/4,00) ve üzerine çıkıncaya kadar kesilir.

Personel İndirimi

Üniversitemizde tam zamanlı çalışan akademik ve idari personel ile bakmakla yükümlü olduğu eş veya çocuklarına ön lisans ve lisans eğitimleri için Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin “Tam Burslu” dışındaki diğer programlarına kayıtlı olmaları halinde, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden % 25 personel indirimi uygulanır. Personel İndirimi, bir aileden en fazla bir kişiye verilir (süreye bağlı olmaksızın, bir aile için sadece bir kişiye). Personel İndirimi, sadece öğrenim ücretini kapsamakta olup, Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümünde uçuş eğitimi ücreti ile tüm programlarda barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler indirim kapsamı dışındadır.
(Personel İndiriminden faydalanacak öğrencilerin her yarıyıl başında anne/babalarının Üniversitemizde tam zamanlı çalıştıklarına dair resmi yazı getirmeleri gerekmektedir. Resmi yazı getirmeyen öğrencilere Personel İndirimi uygulanmaz.
Personel indiriminden faydalanan personelin kendisi, eş veya çocuklarının;

 

  1. Personelin, Üniversitemizdeki görevinin sonra ermesi durumunda (sona erme tarihi itibariyle, takip eden ilk yarıyılda),
  2. “Uyarma” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alması durumunda,
  3. Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında normal öğrenim süresi 1 (bir) yıl olup, bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin indirimleri, başarılı olana kadar geçen süre için kesilir. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olarak bölüme/programa geçen öğrencilere bu indirim, kalan normal öğrenim süresi için tekrar verilir.)

bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
Üniversite’nin kadrolu araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve okutmanları ile kadrolu idari personeline ilişkin yüksek lisans ve doktora indirimleri Üçüncü Bölüm’de belirtildiği gibidir.

Burs ve İndirimlerin Uygulanması

Burs Yönergesi çerçevesinde öğrenim ücreti konusunda birden fazla maddeye göre burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca kapsam olarak en yüksek ikisinden yararlanır.