Genel Duyurular
12.09.2022

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İtibari İle Azami Süresi Dolan Öğrencilerin Sınav Başvuruları Hakkında

 

Değerli Öğrencilerimiz,

Azami öğrenim süreleri için; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 44 üncü maddesinin (c) bendinin birinci paragrafında; “Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.” ve üçüncü paragrafında, “Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.” denilmektedir.

Yükseköğretim Kurlunun yukarıda belirtilen hususlarına göre; Üniversitemiz son sınıfta öğrenim gören, önlisans bölümlerinde dört yılını tamamlayan ve lisans bölümlerinde hazırlık sınıfı hariç, lisans eğitimine başladıkları dönem itibari ile yedi yılını tamamlayan öğrenciler Azami Öğrenim Sürelerini tamamlamış durumdadırlar (Kayıt dondurulan dönem/dönemler öğrenim süresine dâhil değildir). 

Not: Yukarıda belirtilen hususlara göre; 4 (dört) yıllık lisans programlarında 2015-2016 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlayan ve 2 (iki) yıllık önlisans programlarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında başlayan öğrencileri kapsamaktadır. Bu yıllarda eğitime başlayan ve kayıt dondurması bulunmayan öğrencilerin, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında azami öğrenim süreleri dolmuştur. Bu sebeple, bu öğrencilerin, azami süre sonu sınavlarına katılmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtlarının silinme durumu söz konusu olabilecektir.

Sınava girecek öğrenciler;

1) Dersler Danışman Öğretim Elemanı ile görüşülerek belirlenmesi gerekmektedir,

2) Başvurular bağlı bulunan fakülte adına yazılmış dilekçe ve ücretin yatırıldığı dekont ile birlikte Genel Evrak Birimine teslim edilmesi veya mail olarak genel-evrak@thk.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. (Mail olarak gönderilecek dilekçe ve dekontlar imzalı ve PDF formatında olmalıdır.)

Boş dilekçe örneği için tıklayınız.

 

Sınavlar için Son Başvuru Tarihleri:

I. Ek Sınav Hakkı: 15.09.2022

 

Ders Başına Yatırılacak Sınav Ücreti;

Türk uyruklu öğrencilerden:       1000 TL

Yabancı uyruklu öğrencilerden:  160 USD

 

Ücretin Yatırılacağı Banka Hesap Bilgileri

Türk Öğrenciler İçin       :      TR32 0013 4000 0050 6766 5000 07 ( DENİZBANK IBAN, TL HESABI)

Yabancı Öğrenciler İçin :       TR16 0013 4000 0050 6766 5000 04  ( DENİZBANK IBAN, USD HESABI)

Banka dekontlarında, açıklama kısmına T.C Kimlik Numarası, Ad ve Soyadınızın bulunmasına dikkat ediniz.