2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi-Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri Uzatılmıştır!!!

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Lisans ve Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları

 

PROGRAM 2021
KONTENJAN
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF
KURUM DIŞI KURUM İÇİ KURUM DIŞI KURUM İÇİ KURUM DIŞI KURUM DIŞI
YURT DIŞI YURT
İÇİ
YURT
DIŞI
YURT
İÇİ
YURT
DIŞI
YURT DIŞI
Hava Ulaştırma Fakültesi
Pilotaj (İngilizce) 40 5 0 0 0 0 0 0 0
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği (İngilizce) 65 5 0 4 2 0 5 2 5
Uzay Mühendisliği (İngilizce) 55 5 0 4 2 0 5 2 5
İşletme Fakültesi
Havacılık Yönetimi  (İngilizce) 80 0 2 3 0 1 3 0 0
İşletme (Türkçe) 25 0 2 1 0 1 1 0 0
İşletme (İngilizce) 25 1 1 1 0 1 1 0 0
Lojistik Yönetimi (İngilizce) 35 1 1 1 0 1 1 0 0
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) 30 1 2 2 0 0 0 0 0
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 30 5 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği  (İngilizce) 100 6 6 6 3 6 6 3 6
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 90 3 3 3 1 3 3 1 3
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 31 5 5 5 2 5 5 2 5
Makine Mühendisliği (İngilizce) 40 3 3 3 1 3 3 1 3
Mekatronik Mühendisliği  (İngilizce) 30 5 5 5 2 5 5 2 5
Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 60 0 5 9 0 - - - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 70 0 2 3 0 - - - -
Uçak Teknolojisi 60 0 3 3 1 - - - -
Hava Lojistiği 40 0 6 6 0        
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 69 0 9 3 0 - - - -
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 25 0 3 2 0        
Uçak Teknolojisi 60 0 9 3 0   -    
Hava Lojistiği 40 0 6 2 0 - - -  

 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Takvimi

ÜNİVERSİTE ADI

Başvuru Tarihi

 Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

 

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

26.08.2021

31.08.2021

01.09.2021

09.09.2021

10.09.2021

13.09.2021

14.09.2021

15.09.2021

15.09.2021

 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
Başvuru Koşulları
a) Öğrenci, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki bir diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş
başvurusu yapmak için engel değildir.
b) Öğrenci, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az bir yarıyıl en çok dört yarıyıl, ön lisansta bir yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır.
c) Aynı düzeyde fakat farklı puan türüyle öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş başvurularında, öğrencinin merkezi sınava girip, Üniversiteye kayıt olduğu yıl itibarıyla,
yatay geçiş yapmak istediği Türk Hava Kurumu Üniversitesi diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer diploma programlarının o yılki en düşük taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir.
d) Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, üniversite içinde başka bir lisans programına kurumiçi yatay geçiş yapabilirler. Ancak diğer
lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümüne kurumiçi yatay geçiş yapamazlar.
e) Türkçe öğrenim yapılan bir programdan İngilizce öğrenim yapılan bir programa geçiş yapmak isteyen öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünce
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgelemek ya da Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yeterlik
sınavından başarılı olmak zorundadırlar.
f) İlgili fakülte/meslek yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla ek koşullar getirilebilir.

GEREKLİ BELGELER

1) Başvuru formu ile bir adet fotoğraf (Başvuru formu Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden temin edilecektir). 
2) Nüfus cüzdan aslı ve 1 adet fotokopisi. 
3) Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış). 
4) Herhangi bir disiplin cezası almadığını gösterir belge.
5) Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge. 
6) Not belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren orijinal resmi belge (Onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır). 
7) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders içeriklerini gösterir belge. 
8) Lise diplomasının fotokopisi. (“Aslı Gibidir” kaşeli ve imzalı) 
9) Sağlık Raporu (Başvuru yapılacak program için istenilen sağlık raporu kriterleri aşağıda belirtilmektedir). 
10) Yatay geçişine engel olmadığına dair belge.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için ek şartlar aşağıda belirtilmektedir;

 • Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Bulunmamak
 • Bayan adaylar: 160-180 cm boy aralığında olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır),
 • Erkek adaylar: 170-190 cm boy aralığında olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır),
 • Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna
  dair rapor almaları gerekmektedir),
 • Kabin memuru üniforması giydiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak,

Havacılık Yönetimi ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı için ek şartlar aşağıda belirtilmektedir;

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay
  içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak. (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs.)

Uçak Teknolojisi Programı için ek şartlar aşağıda belirtilmektedir; 

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay
  içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs.) 

NOT : “Yatay Geçiş” Başvuru formu Öğrenci İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.